ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Το κέρδος σας κάθε στιγμή !
|
Σύνδεση
Κατηγορία
Υποκατηγορία
Περιοχή
 

Όροι Χρήσης

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ekptotikakouponia.gr. 
Η Δικτυακή τοποθεσία και η Υπηρεσία ανήκει στην εταιρεία Overron και υπόκειται στη διαχείρισή της. Η εν λόγω εταιρεία εδρεύει Ελ. Βενιζέλου 77 – 14231 – Νέα Ιωνία – Αττικής. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση info@overronet.com Τηλ.: 2102717471.
 
Η εταιρία Overron διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρακάτω όρων χρήσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση τροποποιήσεων οι επιχειρήσεις και τα μέλη του ekptotikakouponia.gr θα ενημερώνονται ως προς αυτές από τους ειδικούς χώρους ενημέρωσης μελών. Η ισχύς των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης είναι ενιαία για όλα τα μέλη και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου μέλους από την εφαρμογή τους αλλά ούτε και η τροποποίησή τους.
Η περιήγηση & η πρόσβαση της δικτυακής τοποθεσίας ekptotikakouponia.gr ή η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή σε αυτή συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ορίστηκαν την 28/7/2013. Η εταιρία Overron διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα αναρτάται διαδικτυακά.
Πρέπει να εγγραφείτε για να δικαιούστε τα προνόμια της ιστοσελίδας μέσω των εκπτωτικών κουπονιών αλλά και για να λαμβάνετε ενημερωτικά newletters.
 
Για να δημιουργήσετε εγγραφή πρέπει να δηλώσετε το όνομα σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την περιοχή σας και πιθανώς κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες.
Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να έχουν καταχωρηθεί με έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των λογαριασμών τους.
 
Ως προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία των προνομίων και παροχών του ekptotikakouponia.gr, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαδικαστικό και διαφημιστικό περιεχόμενο. 
Η εταιρεία μπορεί να αναρτήσει διαφημίσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στο Διαδίκτυο και σε διαφορετικά σημεία. Οι τοποθεσίες και τα σημεία αυτά μπορεί περιστασιακά να αλλάζουν. Είναι δυνατή η παροχή των όποιων διαφημίσεων εκ μέρους μας από τρίτη διαφημιστική εταιρεία.
Όπου η Δικτυακή τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (του λοιπού «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία. Η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών.
Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του ekptotikakouponia.gr ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του ή του περιεχομένου του χωρίς την αναγκαία γραπτή εξουσιοδότηση.
 
Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
- Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης.
- Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών του ekptotikakouponia.gr εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
Το ekptotikakouponia.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού ιστότοπου και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. 
H εταιρία Overron θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην εταιρεία να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη του παρόντος Συμφωνητικού.
 
Σε καμιά περίπτωση τo ekptotikakouponia.gr ή οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του. 
 
Το ekptotikakouponia.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του ekptotikakouponia.gr σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του ekptotikakouponia.gr χωρίς τη συγκατάθεση των διαχειριστών του.
 
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του δικτυακού ιστότοπου ανήκουν στους ιδιοκτήτες του ekptotikakouponia.gr , ήτοι την εταιρία Overron. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
 
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ekptotikakouponia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το ekptotikakouponia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους.
« επιστροφή
 
Γιατί Διαφέρουμε
1
Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα
2
Πολλοί κλάδοι επιχειρήσεων
3
Αναζήτηση επιχειρήσεων στη περιοχή σου
4
Εξαργήρωσε κουπόνια κάθε μέρα κάθε ώρα
5
Δωρεάν Απεριόριστα κουπόνια
6
Τυπώστε κουπόνια για τους φίλους σας και διασκεδάστε έξυπνα και οικονομικά !
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ
Ακολούθησε τη νέα τάση !
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ FACEBOOK
Έχεις Επιχείρηση ?
© Εκπτωτικά Κουπόνια | All rights reserved | Links
Υπεύθυνος Πωλήσεων: BIZONLINE   |   Παραγωγή - Προώθηση: OVERRON